OZ Stopa

2% z dane

Aj Vaše 2% z daní môžu výrazne prispieť k podpore a rozvoju našich aktivít.

Výťažok z daní bude použitý na zlepšenie kvality našich podujatí:

V závislosti od venovaných prostriedkov by sme naše aktivity chceli rozšíriť o ďalšie, nielen športové oblasti.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2% a všetkým, ktorí o možnej pomoci povedali aj iným.

Tlačivá pre darovanie 2%

Ako nám ešte môžete pomôcť?

Môžete požiadať Vášho zamestnávateľa, aby nám venoval 2% z dane ako právnická osoba.